HP&Compaq

ADAPTER LAPTOP > HP ADAPTER
HP 19V-6.5A (Đầu Kim)
HP 19V-6.5A( Đầu kim )
Giá bán lẻ: 480.000 VNĐ
HP 19V-4.74A (Đầu Kim)
HP 19V-4.74A( Đầu kim )
Giá bán lẻ: 330.000 VNĐ
HP 19V-4.74A
HP 19V-4.74A
Giá bán lẻ: 330.000 VNĐ
HP 18.5V-3.5A (Đầu Kim)
HP 18.5V-3.5A(Đầu kim)
Giá bán lẻ: 290.000 VNĐ
HP 18.5V-3.5A
HP 18.5V-3.5A
Giá bán lẻ: 260.000 VNĐ