HP&Compaq

BATTERY LAPTOP > HP BATTERY
HP-6720
HP-6720
Giá bán lẻ: 560.000 VNĐ
HP 4410
HP 4410
Giá bán lẻ: 560.000 VNĐ
HP-4515
HP-4515
Giá bán lẻ: 600.000 VNĐ
HP-2299
HP-2299
Giá bán lẻ: 560.000 VNĐ
HP-MINI 10 (6 cells)
HP-MINI 10 (6 cells)
Giá bán lẻ: 560.000 VNĐ
HP-MINI 10 (3cells)
HP-MINI 10 (3cells)
Giá bán lẻ: 500.000 VNĐ
HP-MINI 1000
HP-MINI 1000
Giá bán lẻ: 600.000 VNĐ
HP-210
HP-210
Giá bán lẻ: 560.000 VNĐ
HP-CQ42
HP-CQ42
Giá bán lẻ: 500.000 VNĐ
HP-6530B
HP-6530B
Giá bán lẻ: 500.000 VNĐ
HP-2133
HP-2133
Giá bán lẻ: 560.000 VNĐ
HP-B2000
HP-B2000
Giá bán lẻ: 500.000 VNĐ
HP-N400C
HP-N400C
Giá bán lẻ: 500.000 VNĐ
HP-N610C
HP-N610C
Giá bán lẻ: 580.000 VNĐ
HP-NC4200
HP-NC4200
Giá bán lẻ: 530.000 VNĐ

 

BATTERY ORIGINAL (PIN ZIN) > HP
HP Envy 13-1001tx/ 13-1001xx/ 13-1002tx
HP Envy 13-1001tx/ 13-1001xx/ 13-1002tx
Giá bán lẻ: 950.000 VNĐ
HP Compaq CQ42/43/ CQ56/ CQ57/ CQ62/ CQ630/ CQ72
HP Compaq CQ42/ CQ43/ CQ56/ CQ57/ CQ62/ CQ630/ CQ72
Giá bán lẻ: 750.000 VNĐ
HP Pavilion dv4/ dv5/ dv6/ HDX16/ G50/ G60/ G70
HP Pavilion dv4/ dv5/ dv6/ HDX16/ G50/ G60/ G70
Giá bán lẻ: 750.000 VNĐ
HP Pavilion DV7
HP Pavilion DV7
Giá bán lẻ: 850.000 VNĐ
HP Pavilion dv9000 8 cell
HP Pavilion dv9000 8 cell
Giá bán lẻ: 1.100.000 VNĐ
HP Compaq 6700/ 6720/ 6720s/ 6720t/ 6730
HP Compaq 6700/ 6720/ 6720s/ 6720t/ 6730
Giá bán lẻ: 1.050.000VNĐ
HP ProBook 4430s 4436s 4530s 4535s 4730s 4330s
HP ProBook 4430s 4436s 4530s 4535s 4730s 4330s
Giá bán lẻ: 1.000.000 VNĐ
HP ProBook 4320s/ 4321s/ 4320t/ 4325s/ 4326s/ 4420s/ 4421s/ 4425s/ 4520s/ 4525s
HP ProBook 4320s/ 4321s/ 4320t/ 4325s/ 4326s/ 4420s/ 4421s/ 4425s/ 4520s/ 4525s
Giá bán lẻ: 1.000.000 VNĐ