Sửa Chữa Laptop

Loại bệnh

GIÁ 

(ĐVT:1000 ĐỒNG)

 
 • HẤP CHÍP
 • 15
 • LÀM CHÂN ĐÓNG CHÍP, LÀM TẢI NHIỆT MỚI
 • 250
 • VỆ SINH, LÀM TẢN NHIỆT TOÀN BÔ MÁY
 • 150
 • CHO THUÊ MÁY ĐÓNG CHÍP/CON CHÍP
 • 50
 • ĐÓNG CHÍP THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG
 • ( KHÔNG BẢO HÀNH)
 • 130
 • LỖI NGUỒN CÁC DÒNG TỪ PENTIUM 4 ĐẾN CENTRINO
 • 200 -> 400
 • LỖI NGUỒN CÁC DÒNG TỪ DUAL CORE1 ĐẾN CORE2
 • 250 -> 500
 • LỖI NGUỒN CÁC DÒNG TỪ CORE I3,I5,I7
 • 500 -> 80
 • LỖI VỀ KHE RAM, WIFI
 • 150 -> 300
 • PHÁ PASSWORD BIOS
 • 200 -> 300
 • NẠP ROM CHO BIOS
 • 200 – >300
 • THAY QUẠT, ĐỘ LẠI QUẠT
 • 200 – > 400
 • THAY RẮC CẤM NGUỒN
 • 150 ->250
 • SỬA , THAY, CHẾ CAO ÁP
 • 200 – > 300
 • SỬA LỖI MA TRẬN
 • 250 – > 500
 • HÀN, CHẾ CÁP
 • 200 – > 400
 • THAY BÓNG TUÝT MÀN HÌNH/1 BÓNG
 • 150 ->200
 • LÀM HẾT VẾT Ổ CỦA MÀN HÌNH
 • 300 ->500
 • HÀN TRỤC MÀN HÌNH( BỊ LUNG LÂY, BỊ GÃY)
 • 300->400