MacBook

1    MACBOOK AIR-MC965ZP/A (Màu : Xám bạc, vỏ nhôm ) (Mid 2011)

 • Intel® Core i5 2557M  /1.7GHz (3MB Cache) 4GB DDR3 /HDD 128GB SSD
 • VGA intel HD Graphics 3000
 • 13.3” Widescreen VAIO Display  resolution
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth 4.0 / Weight 1,65 kg,/ Mac os

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

Giá : 
24.499.000đ
2 MACBOOK AIR-MC966ZP/A (Màu : Xám bạc, vỏ nhôm )   (Mid 2011)

 • Intel® Core i5 2557M  /1.7GHz (3MB Cache) 4GBDDR3 /HDD 256GB SSD
 • VGA intel HD Graphics 3000
 • 13.3” Widescreen VAIO Display  resolution
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth 4.0 / Weight 1,65 kg,/ Mac os

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

 Giá : 
32.499.000đ
3 MACBOOK AIR-MC968ZP/A (Màu : Xám bạc, vỏ nhôm )  (Mid 2011)

 • Intel® Core i5 2467M  1.6GHz (3MB Cache) 2GB DDR3 / HDD 64GB SSD
 • VGA intel HD Graphics 3000
 • 11.6” Widescreen VAIO Display  resolution
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth 4.0 /Weight 1.35 kg,/ Mac os

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

 Giá : 
21.499.000đ
 4   MACBOOK AIR-MC969ZP/A (Màu : Xám bạc, vỏ nhôm )  (Mid 2011)

 • Intel® Core i5 2467M  1.6GHz (3MB Cache) 4GB DDR3 /HDD 128GB SSD
 • VGA intel HD Graphics 3000
 • 11.6” Widescreen VAIO Display  resolution
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth 4.0 /Weight 1,35 kg,/ Mac os

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

 Giá : 
23.499.000đ
5   MACBOOK PRO-MD 101ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (L)

 • Intel® Core i5/2.5GHz/ 4GB DDR3 / HDD 500GB / DVD±R/RW
 • VGA intel HD Graphics 3000
 • 13.3” Widescreen VAIO Display
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth/Weight 1,65 kg, Mac os/ Pin 7H

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

 Giá : 
25.999.000đ
6   MACBOOK PRO-MD 102ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (L)

 • Intel® Core i7/2.9GHz/ 8GB DDR3 / HDD 750GB / DVD±R/RW
 • VGA intel HD Graphics 3000
 • 13.3” Widescreen VAIO Display
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth/Weight 1,65 kg, Mac os/ Pin 7H

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm 

 Giá : 
31.099.000đ
 7    MACBOOK AIR-MD223ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (L) (Mid 2012)

 • Intel® Core i5 3317U 1.7GHz 3MB cache / 4GB DDR3 1600Mhz / HDD 64GB  SSD
 • VGA intel HD Graphics 4000
 • 11.6” Widescreen VAIO Display (1366×768)
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth 4.0 /Weight 1.08 kg, Mac os/ Pin 7H

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

Giá : 
21.399.000đ
8  MACBOOK AIR-MD224ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (L) (Mid 2012)

 • Intel® Core i5 3317U 1.7GHz 3MB cache / 4GB DDR3 1600Mhz / HDD 128GB  SSD
 • VGA intel HD Graphics 4000
 • 11.6” Widescreen VAIO Display  (1366×768)
 • Network Wireless / FaceTime HD Camera /Bluetooth 4.0 /Weight 1.08 kg, Mac os/ Pin 7H

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

Giá : 
24.099.000đ
 9 MACBOOK AIR-MD231ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (L) (Mid 2012)

 • Intel® Core i5  1.8GHz 3MB cache / 4GB DDR3 1600Mhz / HDD 128GB  SSD
 • VGA intel HD Graphics 4000
 • 13.3” Widescreen VAIO Display
 • Network Wireless / FaceTime HD Camera /Bluetooth 4.0 /Weight 1,35 kg, Mac os/ Pin 7H

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

Giá : 
25.399.000đ
 10 MACBOOK AIR-MD232ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (L) (Mid 2012)

 • Intel® Core i5  1.8GHz 3MB cache / 4GB DDR3 1600Mhz / HDD 256GB  SSD
 • VGA intel HD Graphics 4000
 • 13.3” LED – backlit Glossy WIdescreen (1440×900)
 • Network Wireless / Webcam  720p FaceTime /Bluetooth 4.0 /Weight 1,35 kg, Mac os/ Pin 7H

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

Giá : 
32.199.000đ
11 MACBOOK PRO-MD 314ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (th)

 • Intel® Core i7/2.8GHz/ 4GB DDR3 / HDD 750GB / DVD±R/RW
 • VGA intel HD Graphics 3000
 • 13.3” Widescreen VAIO Display
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth/Weight 1,65 kg, Mac os/ Pin 7H

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm 

 Giá : 
31.999.000đ
12 MACBOOK PRO-MD 318ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (th)

 • Intel® Core i7/2.2GHz/ 4GB DDR3 / HDD 500GB / DVD±R/RW
 • Vga AMD Radeon 6750M (512MB)
 • 15.6” Widescreen VAIO Display
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth/Weight 2,6 kg, Mac os/ Pin 6Cell

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

 Giá : 
36.999.000đ
13 MACBOOK PRO-MD 322ZP/A (Màu:  Xám bạc, vỏ nhôm ) (th)

 • Intel® Core i7/2.4GHz/ 4GB DDR3 / HDD 750GB / DVD±R/RW
 • Vga AMD Radeon 6770M (1GB)
 • 15.6” Widescreen VAIO Display
 • Network Wireless / Webcam 2.0/Bluetooth/Weight 2,6 kg, Mac os/ Pin 6Cell

Kèm : Túi xách +Mouse
Hàng mới nguyên hộp  , bảo hành 1 năm

 Giá : 
39.699.000đ