TOSHIBA

TOSHIBA®  Hàng Chính Hãng
1   Toshiba C40-A130 (PSCDGL-008003)
- Intel Core i3-4000M 2.4GHz
- DDRAM 4GB/1600
- HDD 500GB
- DVD-RW
- Card Reader  - USB 3.0
Intel HD 4600
- 14.0″ HD LED – HDMI – Webcam
- Weight 2.02Kg – Battery 6 Cell
- OS : Dos
Giá : 
9.100.000đ
(Đã VAT)
 2   Toshiba C40-A131 (PSCD2L-008003)
- Intel Core i3-3110M  2.4GHz
- DDRAM 4GB/1600
- HDD 500GB
- DVD-RW
- Card Reader  - USB 3.0
- Intel HD 4600
- 14.0″ HD LED – HDMI – Webcam
- Weight 2.02Kg – Battery 6 Cell
- OS : Win 8.1 64bit
Giá : 
9.100.000đ
(Đã VAT)
3   Toshiba C40-A127 (PSCDGL-005003)

- Intel Core i5-4200M  2.5GHz
- DDRAM 2GB/1600
- HDD 500GB
- DVD-RW
- Card Reader  - USB 3.0
- Intel HD 4600
- 14.0″ HD LED – HDMI – Webcam
- Weight 2.02Kg – Battery 6 Cell
- OS : Dos

Giá : 
11.100.000đ
(Đã VAT)
 4            Toshiba C40-A128 (PSCDGL-007003)

- Intel Core i5-4200M  2.5GHz
- DDRAM 4GB/1600
- HDD 500GB
- DVD-RW
- Card Reader  - USB 3.0
- Intel HD 4600
- 14.0″ HD LED – HDMI – Webcam
- Weight 2.02Kg – Battery 6 Cell
- OS : Dos

Giá : 
11.400.000đ
(Đã VAT)
 5    Toshiba L830-1003X (BLACK)

- Intel ULV Core i3-3217U  1.8GHz
- DDRAM 2GB/1600
- HDD 500GB
- DVD-RW
- Card Reader  - USB 3.0
- Intel HD 4600
- 13.3″ HD LED  - Webcam
- Battery 6 Cell
- OS : Dos
Giá : 
9.600.000đ
(Đã VAT)
 6   Toshiba L40-AS103B - (B/G/W)

- Intel ULV Core i5-3337U  1.8GHz
- DDRAM 4GB/1600
- HDD 500GB
- DVD-RW
- Card Reader  - USB 3.0
- Intel HD 4600
- 14.0″ HD LED  - Webcam
- Battery 4 Cell
- OS : Dos

- Bảo hành: 2 năm

 Giá : 
11.700.000đ
(Đã VAT)
 7    Toshiba L40-AS130X - (B/G/W)

- Intel ULV Core i5-4200U  1.6GHz
- DDRAM 4GB/1600
- HDD 500GB
- DVD-RW
- Card Reader  - USB 3.0
- Vga Nvidia N14P-GV2w – Optimus 2GB VRAM
- 14.0″ HD LED  - Webcam
- Battery 4 Cell
- OS : Dos

- Bảo hành: 2 năm

Giá : 
14.600.000đ
(Đã VAT)