SamSung

1 SAMSUNG NP300 E4Z– (S05VN : xám  ) (pn)

 • Intel® Core™i5-2450M/ 2.5GHz/ 4GB DDR3/ HDD 750GB /DVD±R/RW.
 • Display 14″HD Led Backlit / Vga Nvidia Geforce GT520 1GB
 • Network Wireless / Webcam/ Bluetooth 3.0 /Battery 6 cell,Weight 2,3 kg, Dos

Kèm : Túi xách Samsung + mouse
Bảo hành “điện tử” chính hãng SamSung Vietnam

Giá : 
12.799.000đ
(Đã VAT)
2   SAMSUNG NP300 E4X– (A06VN : xám  ) (tg,pn+dgw)

 • Intel® Core™i3-3110M/ 2.4GHz/ 2GB DDR3/ HDD 500GB /DVD±R/RW.
 • Display 14″HD Led Backlit / Intel HD Graphics Share
 • Network Wireless / Webcam/ Bluetooth 3.0 /Battery 6 cell,Weight 2,3 kg, Dos

Kèm : Túi xách Samsung + mouse
Bảo hành “điện tử” chính hãng SamSung Vietnam

Giá : 
10.299.000đ
(Đã VAT)
3   SAMSUNG NP300 E5Z– (S03VN : xám  ) (pn)

 • Intel® Core™i5-2450M/ 2.5GHz/ 4GB DDR3/ HDD 500B /DVD±R/RW.
 • Display 15″6HD Led Backlit /Vga Geforce GT520MX 1GB
 • Network Wireless / Webcam/ Bluetooth 3.0 /Battery 6 cell,Weight 2,6 kg, Dos

Kèm : Túi xách Samsung + mouse  
Bảo hành “điện tử” chính hãng SamSung Vietnam

Giá : 
13.199.000đ
(Đã VAT)
4 SAMSUNG NP300 V4Z– (S05VN : đen  ) (t3)

 • Intel® Core™i5-2450M/ 2.5GHz/ 4GB DDR3/ HDD 1TB /DVD±R/RW.
 • Display 14″ HD Led Backlit /Vga Geforce GT520MX 1GB
 • Network Wireless / Webcam/ Bluetooth 3.0 /Battery 6 cell,Weight 2,3 kg, Dos

Kèm : Túi xách Samsung + mouse
Bảo hành “điện tử” chính hãng SamSung Vietnam

Giá : 
13.299.000đ
(Đã VAT)
5 SAMSUNG Ultrabook  NP 530 U3C– A01VN (a)

 • Intel® Core™i5-3317U 1.7GHz/ 4GB DDR3 / HDD 500GB /DVDRW +24GB SSD
 • Display 14.0″ HD Led Backlit / Vga Intel Graphic Share
 • Network Wireless / Webcam/ Bluetooth 3.0 /Battery 4 cell,Weight 1.84 kgWin 7

Kèm : Túi xách + mouse
Bảo hành “điện tử” chính hãng SamSung Vietnam

Giá : 
16.699
.000đ
(Đã VAT)
6 SAMSUNG Ultrabook  NP 530 U3B– A02VN  (pn)

 • Intel® Core™i5-2467M/ 1.6GHz/ 4GB DDR3 (1 slot)/ HDD 500GB + 16GB SSD
 • Display 13.3″ HD Led Backlit / Vga Intel Graphic Share
 • Network Wireless / Webcam/ Bluetooth 3.0 /Battery 4 cell,Weight 1.45 kgWin 7

Kèm : Túi xách + mouse
Bảo hành “điện tử” chính hãng SamSung Vietnam

Giá : 
17.599.000đ
(Đã VAT)
7 SAMSUNG Ultrabook  NP 530 U4B– S01VN  (pn)

 • Intel® Core™i5-2467M/ 1.6GHz/ 4GB DDR3 (1 slot)/ HDD 500GB /DVDRW
 • Display 14.0″ HD Led Backlit / Vga AMD HD 7550M (1GB)
 • Network Wireless / Webcam/ Bluetooth 3.0 /Battery 4 cell,Weight 1.84 kgWin 7

Kèm : Túi xách + mouse
Bảo hành “điện tử” chính hãng SamSung Vietnam

Giá : 
15.999.000đ
(Đã VAT)